phap bao 8

Giới Bản Năm Giới Tân Tu

Năm Giới Tân Tu  Lời mở đầu: Kính thưa các anh chị em bạn đồng tu, bây giờ là lúc chúng ta có cơ hội tụng chung Năm Giới với nhau....
phap bao 12

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Trọn Bộ 40 Quyển

LUẬT MA HA TĂNG KỲ (MahàsanghiKa)  Hán dịch: Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La - Sa môn: Pháp Hiển Việt dịch: TT.Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: HT.Thích Đỗng Minh Quý vị...
phap bao 16

Bước Tới Thảnh Thơi – Giới Luật và Uy Nghi của Các Vị Sa Di – Thích Nhất Hạnh

BƯỚC TỚI THẢNH THƠI Giới Luật và Uy Nghi của Các Vị Sa Di  Thiền Sư Nhất Hạnh  MỤC LỤC 1. Thi Kệ Thực Tập Chánh Niệm 2. Mười Giới Sa Di 3. Các Thiên Uy...
kinh luat luan 34

Cương Yếu Giới Luật

Cương Yếu Giới Luật Hòa thượng Thích Thiện Siêu *** MỤC LỤC (Gồm các mục) Phần 1A 01. Thể tánh đồng nhất. 02. Tám hạng Tỳ-kheo. 03. Định cọng giới và Đạo cọng giới. 04. Nguyên nhân Phật chế giới...
phap bao 9

Du Già Bồ Tát Giới Bổn

DU GIÀ BỒ TÁT GIỚI BỔN Di Lặc Bồ tát tuyên thuyết Tam Tạng Pháp Sư Huyền Tráng phụng chiếu dịch Hán văn Tỳ kheo Thích Pháp Chánh dịch Việt văn Các vị...
kinh luat luan 40

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu – Luật sư Độc Thể biên soạn

TỲ NI NHẬT DỤNG THIẾT YẾU THỰC TẬP LUẬT NGHI HẰNG NGÀY (CHO NGƯỜI MỚI TU) Luật sư Độc Thể biên soạn năm 1644-1661 Thích Nhật Từ dịch 2011 Bài 1: Thực tập...
kinh luat luan 4

Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu (Nam)

GIỚI BẢN KHẤT SĨ TÂN TU (The Revised Pratimoksha) Nghi thức Tụng Giới Nam Khất Sĩ  Hội Đồng Giáo Thọ Đạo Tràng Mai Thôn Thực Hiện 12-01-2004 Lời Ngỏ Giới kinh (Ba-la-đề-mộc-xoa) là...
kinh luat luan 26

Các Cấp Độ Của Giới Pháp

CÁC CẤP ĐỘ GIỚI PHÁP Thích Phước Sơn  A- Dẫn nhập Trải qua nửa thế kỷ thuyết pháp độ sinh, Đức Đạo sư đã hóa độ đủ mọi hạng người, không phân...
kinh luat luan 25

Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu (Nữ)

GIỚI BẢN KHẤT SĨ TÂN TU (The Revised Pratimoksha)  Nghi thức Tụng Giới Nữ Khất Sĩ  Hội Đồng Giáo Thọ Đạo Tràng Mai Thôn Thực Hiện 12-01-2004 Lời Ngỏ Giới kinh (Ba-la-đề-mộc-xoa) là con đường...
phap bao 7

Luật Tứ Phần – HT Thích Đức Thắng

Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm. Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng 
kinh luat luan 28

Bát Quan Trai Giới – Thích Thiện Hoa

BÁT QUAN TRAI GIỚI HT. Thích Thiện Hoa (Trích từ Phật Học Phổ Thông) A. MỞ ĐỀ Đức Phật Thích Ca nói pháp gần 50 năm, có đến 84.000 pháp môn, vô...
kinh luat luan 2

Đại Cương Về Luật Tu Sĩ

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIỚI LUẬT TU SĨ Hòa thượng Thích Thiện Siêu Khi đức Phật nhập diệt rồi, cuộc kiết tập mới bắt đầu. Cuộc kiết tập tụng lại Kinh tạng...
kinh luat luan 8

Luật Tạng Sanskrit Trong Phật Giáo

LUẬT TẠNG TRONG VĂN HỌC SANSKRIT PHẬT GIÁO I. Khái quát về Luật Tạng Sanskrit Phật giáo Lịch sử Văn học Luật Tạng Sanskrit có lẽ được cứ vào thời điểm...
kinh luat luan 20

Giới Sa Di và Giới Sa Di Ni

GIỚI SA DI VÀ GIỚI SA DI NI Hoà Thượng Thích Trí Quang dịch giải Lời Huấn Thị Sa Di & Sa Di Ni Thiện nam và thiện nữ, nay các người...
phap bao 11

Luật Tỳ Nại Da Tạp Sự – Quyển 40

TỲ-NẠI-DA TẠP SỰ - Mùla-Sarvàstivàda Vinaya Ksudraka Vastu - (Cuộc đời đức Phật và các đệ tử) Hán dịch: Tam Tạng Nghĩa Tịnh, đời Ðường Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh, PL 2542 - TL...
kinh luat luan 28

Luật Tỳ Nại Da Tạp Sự – Quyển 39

TỲ-NẠI-DA TẠP SỰ - Mùla-Sarvàstivàda Vinaya Ksudraka Vastu - (Cuộc đời đức Phật và các đệ tử) Hán dịch: Tam Tạng Nghĩa Tịnh, đời Ðường Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh, PL 2542 - TL...
kinh luat luan 35

Luật Tỳ Nại Da Tạp Sự – Quyển 38

TỲ-NẠI-DA TẠP SỰ - Mùla-Sarvàstivàda Vinaya Ksudraka Vastu - (Cuộc đời đức Phật và các đệ tử) Hán dịch: Tam Tạng Nghĩa Tịnh, đời Ðường Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh, PL 2542 - TL...
phap bao 11

Luật Tỳ Nại Da Tạp Sự – Quyển 37

TỲ-NẠI-DA TẠP SỰ - Mùla-Sarvàstivàda Vinaya Ksudraka Vastu - (Cuộc đời đức Phật và các đệ tử) Hán dịch: Tam Tạng Nghĩa Tịnh, đời Ðường Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh, PL 2542 - TL...
kinh luat luan 7

Luật Tỳ Nại Da Tạp Sự – Quyển 36

TỲ-NẠI-DA TẠP SỰ - Mùla-Sarvàstivàda Vinaya Ksudraka Vastu - (Cuộc đời đức Phật và các đệ tử) Hán dịch: Tam Tạng Nghĩa Tịnh, đời Ðường Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh, PL 2542 - TL...
kinh luat luan 36

Luật Tỳ Nại Da Tạp Sự – Quyển 35

TỲ-NẠI-DA TẠP SỰ - Mùla-Sarvàstivàda Vinaya Ksudraka Vastu - (Cuộc đời đức Phật và các đệ tử) Hán dịch: Tam Tạng Nghĩa Tịnh, đời Ðường Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh, PL 2542 - TL...

Bài mới

Xem nhiều