Trang Chủ Danh mục Thích Nguyên Lộc

Danh mục: Thích Nguyên Lộc

kinh luat luan 41

Kinh Phật Răn Dạy Vắn Tắt

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Quảng An. Bản Việt dịch (2) của Thích Nguyên Lộc
kinh luat luan 18

Kinh Phật Nói Về Công Đức Xuất Gia

Thất dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Nguyên Lộc. Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Nhãn
kinh luat luan 36

Kinh Phật Nói Về Pháp Bố Thí

Tống Pháp Hiền dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Nguyên Lộc. Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Nhãn
kinh luat luan 34

Kinh Kiến Chánh

Việt dịch 1: Thích Giác Quả. Việt dịch 2: Thích Trí Đức. Việt dịch 3: Thích Nguyên Lộc. Việt dịch 4: Thích Trí Hải
kinh luat luan 30

Truyện Các Vị Cao Tăng Triều Tiên

Cao Lệ Giác Huấn soạn. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Lộc - Thích Thọ Phước
kinh luat luan 3

Tập Vãng Sanh

Minh Châu Hoằng tập. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Lộc - Thích Thọ Phước
phap bao 10

Kinh Mục Kiền Liên Hỏi Năm Trăm Tội Khinh Trọng Trong Giới Luật

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Lộc
kinh luat luan 21

Kinh Tám Cát Tường Thần Chú

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm, Việt dịch 1: Nguyên Thuận, Việt dịch 2: Huyền Thanh, Việt dịch 3: Thích Nguyên Lộc
kinh luat luan 34

Kinh Nói Về Nghi Thức Tẩm Liệm An Táng Khi Như Lai Diệt Độ

Thất dịch, Việt dịch 1: Thích Nguyên Lộc, Việt dịch 2: Nguyên Tánh - Nguyên Hiển
kinh luat luan 2

Kinh Đại Phương Quảng Phổ Hiền Sở Thuyết

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch,. Việt dịch 1: Thích Nguyên Lộc. Việt dịch 2: Huyền Thanh

Bài mới

Xem nhiều