Liên Thành Quyết

Tác giả: Kim Dung

Địch Vân trung hậu ngay thật nhưng vô cớ bị hàm oan tù đày chỉ vì có một người sư muội quá xinh đẹp là Thích Phương. Trong ngục tù, chàng gặp được một hảo bằng hữu, gặp cơ duyên luyện được võ công thượng thừa… Sư phụ, các sư bá của Địch Vân và nhiều hào sĩ giang hồ vì mấy con số nhằm mở một kho báu bí mật có giá trị liên thành mà đi tranh giành với bao âm mưu thâm hiểm tạo nên những cuộc truy sát rợn người…

  Sách nói khác:

 • Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm – Cổ Long - Truyện Kiếm Hiệp
 • Thiên Long Bát Bộ – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Tuyết Sơn Phi Hồ – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Biên Thành Lãng Tử – Cổ Long - Truyện Kiếm Hiệp
 • Võ Lâm Ngũ Bá – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Bích Huyết Kiếm – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Thần Điêu Hiệp Lữ – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Bàn Long – Ngã Cật Tây Hồng Thị - Truyện Kiếm Hiệp
 • Thần Mộ – Ngô Biến Quân - Truyện Kiếm Hiệp
 • Hiệp Khách Hành – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Tiếu Ngạo Giang Hồ – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Long Hổ Phong Vân – Cổ Long - Truyện Kiếm Hiệp
 • Yến Thập Tam – Cổ Long - Truyện Kiếm Hiệp
 • Lộc Đỉnh Ký – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Kiếm Đạo Độc Tôn – Kiếm Du Thái Hư - Truyện Kiếm Hiệp
 • Uyên Ương Đao – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Ỷ Thiên Đồ Long Ký – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Bạch Mã Khiếu Tây Phong – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Anh Hùng Xạ Điêu – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Đấu Phá Thương Khung – Thiên Tàm Thổ Đậu - Truyện Kiếm Hiệp