Tiếu Ngạo Giang Hồ – Kim Dung

3583

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Tác giả: Kim Dung

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành

Giọng đọc: Thủy Tiên

05:49

Lời giới thiệu05:49

Thành Phúc Châu phát sinh trọng án05:49

Tổng tiêu đầu mở cuộc điều tra05:49

Tồi tâm chưởng giết người không vết05:49

Bọn Thanh Thành bức hại Lâm gia05:49

Phái Thanh Thành mưu đồ thâm độc05:49

Dùng khí công uống hầu nhi tửu05:49

Phái Hoa Sơn theo dõi Thanh Thành05:49

Lệnh Hồ Xung cấu kết tà ma05:49

Gặp ni cô đánh bạc rất thua05:49

Thua cuộc là do phép đánh ngồi05:49

Thí cổ hướng hậu bình sa lạc nhạn thức05:49

Tiểu cô nương nhục mạ đạo sĩ lùn05:49

Vào kỹ viện cứu người hào kiệt05:49

Có muốn nhìn kỹ nữ khỏa thân?05:49

Tử hà công cứu nạn thiếu tiêu đầu05:49

Dạ ngọc không dưng nổi sóng lòng05:49

Ngàn công chúa không ai bằng tiểu muội05:49

Vì tình bạn, toàn gia bị giết05:49

Bách biến thiên ảo hành sơn vân vụ thập tam thức05:49

Trao hào kiệt Tiếu ngạo giang hồ05:49

Lâm Bình Chi lên núi Hoa Sơn05:49

Trong hậu động tình đầu nồng thắm05:49

Bảo kiếm rơi tòm đáy vực sâu05:49

Xem đồ hình chợt mất niềm tin05:49

Bị phụ rẫy Hồ Xung lâm trọng bệnh05:49

Cuộc quyết đấu giữa hai phe kiếm, khí05:49

Học đến đâu, ra chiêu đến đó05:49

Mây trôi nước chảy theo ý của mình05:49

Điền Bá Quang thua tài xuống núi05:49

Bọn khí đồ quấy nhiễu Hoa Sơn05:49

Lục tiên trừng trị Thành Bất Ưu05:49

Sáu người trị bệnh kiểu sờ voi05:49

Phái Hoa Sơn bỏ núi chạy lấy người05:49

Tưởng sắp chết nắm tay kết bạn05:49

Nhạc Bất Quần nghi ngờ đệ tử05:49

Lệnh Hồ Xung đại triển Độc Cô Kiếm Pháp05:49

Vương gia vũ nhục Lệnh Hồ Xung05:49

Học cung đàn, nhớ mối tình xưa05:49

Bọn Lục tiên cũng đến phủ Khai Phong05:49

Tổ Thiên Thu tửu luận gạt Hồ Xung05:49

Hoàng Hà Lão Tổ là ai?05:49

Lấy máu mình cứu tiểu cô nương05:49

Phép tiếp máu của Ngũ tiên giáo05:49

Ai đang giữ Tịch tà kiếm phổ?05:49

Ngũ Bá Cương hội ngộ quần hùng05:49

Nguyện đi theo đến chân trời góc biển05:49

Lão bà bà hóa thành giai nhân05:49

Không quy đầu làm môn hạ phái Thiếu Lâm05:49

Lúc nguy hiểm, liên thủ chiến đấu05:49

Thay tên đổi họ tìm đến Mai trang05:49

Lệnh Hồ Xung đã bại Đan Thanh05:49

Hoàng Chung Công thảm bại mà mừng05:49

Gặp tù nhân dưới đáy hồ05:49

Lệnh Hồ Xung bị nhốt hắc lao05:49

Giả mưu cao lừa địch thoát lao lung05:49

Nhậm Ngã Hành trừng trị phản đồ05:49

Vị tham tướng của phủ Thương Châu05:49

Trấp Bát Phố, phái Hằng Sơn lâm nạn05:49

Ngô tướng quân kịp thời cứu viện05:49

Áo cà sa chép Tịch tà kiếm phổ05:49

Lệnh Hồ Xung trừng trị bọn Tung Sơn05:49

Ai là gái tứ chiến giang hồ?05:49

Thụ nữ lâm nguy, hào kiệt đau lòng05:49

Đón Thánh cô, quần hùng lên Thiếu Thất05:49

Lệnh Hồ Xung tiếp nhận chưởng môn Hằng Sơn05:49

Nhờ địa đạo, quần hùng thoát hiểm05:49

Đấu Phương Chứng, Ngã Hành thủ thắng05:49

Cứu tình nhân, hào kiệt đấu tôn sư05:49

Bọn ác ôn vũ nhục Nhạc Linh Sang05:49

Điền Bá Quang trở thành hòa thượng05:49

Thánh cô trừng trị bọn Tung Sơn05:49

Cuộc mật nghị trong chùa Huyền Không05:49

Trên cầu treo, giải cứu tình quân05:49

Luyện bảo điển, Bất Bại thành phụ nữ05:49

Lệnh Hồ Xung không vào Ma giáo05:49

Tả Lãnh Thiền ly gián phái Thái Sơn05:49

Quyết ra tay phá đám bọn Tung Sơn05:49

Nhạc Linh San đả bại Thái Sơn, Hành Sơn05:49

Tả Lãnh Thiền mắc hợm Nhạc Linh San05:49

Lâm Bình Chi vũ nhục Dư Thương Hải05:49

Trả đại thù, Bình Chi mù mắt05:49

Lâm Bình Chi thống mạ Nhạc Bất Quần05:49

Lúc lâm tử, hát sơn ca Phúc Kiến05:49

Hắc Mộc Nhai giăng bẫy Nhạc Bất Quần05:49

Đấu Tịch tà, Độc Cô thủ thắng05:49

Hình phạt ngộ nghĩnh trên hang Thông Thiêng05:49

Tiểu ni cô thổ lộ chân tình05:49

Linh Quy các hào kiệt thụ hình05:49

Đọc kiếm pháp, trừ bọn gian tà05:49

Lam Phượng Hoàng tìm đến đưa tin05:49

Mật hiệu Cút con bà mày đi!05:49

Nhật Nguyệt giáo thừa nước đục thả câu05:49

Lại cương quyết không vào Thần giáo05:49

Người trong kiệu sao không xuất hiện05:49