Tiếu Ngạo Giang Hồ

Tác giả: Kim Dung

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành

Giọng đọc: Thủy Tiên

Lời giới thiệu

Thành Phúc Châu phát sinh trọng án

Tổng tiêu đầu mở cuộc điều tra

Tồi tâm chưởng giết người không vết

Bọn Thanh Thành bức hại Lâm gia

Phái Thanh Thành mưu đồ thâm độc

Dùng khí công uống hầu nhi tửu

Phái Hoa Sơn theo dõi Thanh Thành

Lệnh Hồ Xung cấu kết tà ma

Gặp ni cô đánh bạc rất thua

Thua cuộc là do phép đánh ngồi

Thí cổ hướng hậu bình sa lạc nhạn thức

Tiểu cô nương nhục mạ đạo sĩ lùn

Vào kỹ viện cứu người hào kiệt

Có muốn nhìn kỹ nữ khỏa thân?

Tử hà công cứu nạn thiếu tiêu đầu

Dạ ngọc không dưng nổi sóng lòng

Ngàn công chúa không ai bằng tiểu muội

Vì tình bạn, toàn gia bị giết

Bách biến thiên ảo hành sơn vân vụ thập tam thức

Trao hào kiệt Tiếu ngạo giang hồ

Lâm Bình Chi lên núi Hoa Sơn

Trong hậu động tình đầu nồng thắm

Bảo kiếm rơi tòm đáy vực sâu

Xem đồ hình chợt mất niềm tin

Bị phụ rẫy Hồ Xung lâm trọng bệnh

Cuộc quyết đấu giữa hai phe kiếm, khí

Học đến đâu, ra chiêu đến đó

Mây trôi nước chảy theo ý của mình

Điền Bá Quang thua tài xuống núi

Bọn khí đồ quấy nhiễu Hoa Sơn

Lục tiên trừng trị Thành Bất Ưu

Sáu người trị bệnh kiểu sờ voi

Phái Hoa Sơn bỏ núi chạy lấy người

Tưởng sắp chết nắm tay kết bạn

Nhạc Bất Quần nghi ngờ đệ tử

Lệnh Hồ Xung đại triển Độc Cô Kiếm Pháp

Vương gia vũ nhục Lệnh Hồ Xung

Học cung đàn, nhớ mối tình xưa

Bọn Lục tiên cũng đến phủ Khai Phong

Tổ Thiên Thu tửu luận gạt Hồ Xung

Hoàng Hà Lão Tổ là ai?

Lấy máu mình cứu tiểu cô nương

Phép tiếp máu của Ngũ tiên giáo

Ai đang giữ Tịch tà kiếm phổ?

Ngũ Bá Cương hội ngộ quần hùng

Nguyện đi theo đến chân trời góc biển

Lão bà bà hóa thành giai nhân

Không quy đầu làm môn hạ phái Thiếu Lâm

Lúc nguy hiểm, liên thủ chiến đấu

Thay tên đổi họ tìm đến Mai trang

Lệnh Hồ Xung đã bại Đan Thanh

Hoàng Chung Công thảm bại mà mừng

Gặp tù nhân dưới đáy hồ

Lệnh Hồ Xung bị nhốt hắc lao

Giả mưu cao lừa địch thoát lao lung

Nhậm Ngã Hành trừng trị phản đồ

Vị tham tướng của phủ Thương Châu

Trấp Bát Phố, phái Hằng Sơn lâm nạn

Ngô tướng quân kịp thời cứu viện

Áo cà sa chép Tịch tà kiếm phổ

Lệnh Hồ Xung trừng trị bọn Tung Sơn

Ai là gái tứ chiến giang hồ?

Thụ nữ lâm nguy, hào kiệt đau lòng

Đón Thánh cô, quần hùng lên Thiếu Thất

Lệnh Hồ Xung tiếp nhận chưởng môn Hằng Sơn

Nhờ địa đạo, quần hùng thoát hiểm

Đấu Phương Chứng, Ngã Hành thủ thắng

Cứu tình nhân, hào kiệt đấu tôn sư

Bọn ác ôn vũ nhục Nhạc Linh Sang

Điền Bá Quang trở thành hòa thượng

Thánh cô trừng trị bọn Tung Sơn

Cuộc mật nghị trong chùa Huyền Không

Trên cầu treo, giải cứu tình quân

Luyện bảo điển, Bất Bại thành phụ nữ

Lệnh Hồ Xung không vào Ma giáo

Tả Lãnh Thiền ly gián phái Thái Sơn

Quyết ra tay phá đám bọn Tung Sơn

Nhạc Linh San đả bại Thái Sơn, Hành Sơn

Tả Lãnh Thiền mắc hợm Nhạc Linh San

Lâm Bình Chi vũ nhục Dư Thương Hải

Trả đại thù, Bình Chi mù mắt

Lâm Bình Chi thống mạ Nhạc Bất Quần

Lúc lâm tử, hát sơn ca Phúc Kiến

Hắc Mộc Nhai giăng bẫy Nhạc Bất Quần

Đấu Tịch tà, Độc Cô thủ thắng

Hình phạt ngộ nghĩnh trên hang Thông Thiêng

Tiểu ni cô thổ lộ chân tình

Linh Quy các hào kiệt thụ hình

Đọc kiếm pháp, trừ bọn gian tà

Lam Phượng Hoàng tìm đến đưa tin

Mật hiệu Cút con bà mày đi!

Nhật Nguyệt giáo thừa nước đục thả câu

Lại cương quyết không vào Thần giáo

Người trong kiệu sao không xuất hiện