Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Tác giả: Kim Dung

Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học ấn hành

Giọng đọc: Nam Dương