Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Tác giả: Kim Dung

Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học ấn hành

Giọng đọc: Nam Dương

  Sách nói khác:

 • Biên Thành Lãng Tử – Cổ Long - Truyện Kiếm Hiệp
 • Thần Điêu Hiệp Lữ – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm – Cổ Long - Truyện Kiếm Hiệp
 • Long Hổ Phong Vân – Cổ Long - Truyện Kiếm Hiệp
 • Thiên Long Bát Bộ – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Tuyết Sơn Phi Hồ – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Bàn Long – Ngã Cật Tây Hồng Thị - Truyện Kiếm Hiệp
 • Yến Thập Tam – Cổ Long - Truyện Kiếm Hiệp
 • Ngọa Hổ Tàng Long – Vương Độ Lư - Truyện Kiếm Hiệp
 • Võ Lâm Ngũ Bá – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Bạch Mã Khiếu Tây Phong – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Uyên Ương Đao – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Tiếu Ngạo Giang Hồ – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Anh Hùng Xạ Điêu – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Lộc Đỉnh Ký – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Liên Thành Quyết – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Bích Huyết Kiếm – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Hiệp Khách Hành – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Đấu Phá Thương Khung – Thiên Tàm Thổ Đậu - Truyện Kiếm Hiệp
 • Thần Mộ – Ngô Biến Quân - Truyện Kiếm Hiệp