Tuyết Sơn Phi Hồ

Tác giả: Kim Dung

Tuyết Sơn Phi Hồ xảy ra trong bối cảnh tranh giành bảo đao của Sấm Vương Lý Tự Thành vào năm Càn Long thứ 48 đời nhà Thanh. Miêu Nhân Phụng trở thành nhân vật lẫy lừng trong chốn võ lâm với danh tiếng “Đi khắp thiên hạ không địch thủ”. Hồ Phỉ trẻ tuổi đã vang danh với ngoại hiệu Tuyết Sơn Phi Hồ, với cơ trí, võ công chữ Phi Hồ do “phi thiên hồ ly” (cáo bay trên trời) để ca ngợi hình ảnh tuổi trẻ tài cao. Hơn một trăm năm trước, vệ sĩ của Sấm Vương gồm họ Hồ, Miêu, Điền, Phạm vì tranh nhau để gây oán thù cho con cháu.

  Sách nói khác:

 • Yến Thập Tam – Cổ Long - Truyện Kiếm Hiệp
 • Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm – Cổ Long - Truyện Kiếm Hiệp
 • Bàn Long – Ngã Cật Tây Hồng Thị - Truyện Kiếm Hiệp
 • Thần Điêu Hiệp Lữ – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Biên Thành Lãng Tử – Cổ Long - Truyện Kiếm Hiệp
 • Thiên Long Bát Bộ – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Võ Lâm Ngũ Bá – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Liên Thành Quyết – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Long Hổ Phong Vân – Cổ Long - Truyện Kiếm Hiệp
 • Ỷ Thiên Đồ Long Ký – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Hiệp Khách Hành – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Đấu Phá Thương Khung – Thiên Tàm Thổ Đậu - Truyện Kiếm Hiệp
 • Ngọa Hổ Tàng Long – Vương Độ Lư - Truyện Kiếm Hiệp
 • Tiếu Ngạo Giang Hồ – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Uyên Ương Đao – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Bạch Mã Khiếu Tây Phong – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Anh Hùng Xạ Điêu – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Lộc Đỉnh Ký – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Bích Huyết Kiếm – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Thần Mộ – Ngô Biến Quân - Truyện Kiếm Hiệp