Võ Lâm Ngũ Bá

Tác giả: Kim Dung

Thiên hạ ngũ tuyệt, Càn khôn ngũ tuyệt hay Võ lâm ngũ bá là những tên gọi khác nhau để chỉ cùng một nhóm năm người được coi như võ công cao nhất trong Xạ Điêu Tam Bộ Khúc của Kim Dung. Năm người sẽ đại diện cho năm phương hướng đông, tây, nam, bắc và trung tâm. Nhóm này được bầu ra thông qua một cuộc Hoa Sơn luận kiếm.

Hoa Sơn luận kiếm là một sự kiện đặc biệt trong võ lâm đương thời. Trong đó những cao thủ có tiếng tăm nhất sẽ được mời đến núi Hoa Sơn, thi thố võ nghệ. Năm người mạnh nhất sẽ được gọi là Thiên hạ ngũ tuyệt. Trong thời đại Xạ Điêu tam bộ khúc, có tổng cộng ba lần Hoa Sơn luận kiếm.

  Sách nói khác:

 • Thần Điêu Hiệp Lữ – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Thiên Long Bát Bộ – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Tuyết Sơn Phi Hồ – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Liên Thành Quyết – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm – Cổ Long - Truyện Kiếm Hiệp
 • Hiệp Khách Hành – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Bích Huyết Kiếm – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Biên Thành Lãng Tử – Cổ Long - Truyện Kiếm Hiệp
 • Bạch Mã Khiếu Tây Phong – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Uyên Ương Đao – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Anh Hùng Xạ Điêu – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Ỷ Thiên Đồ Long Ký – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Tiếu Ngạo Giang Hồ – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Lộc Đỉnh Ký – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Thần Mộ – Ngô Biến Quân - Truyện Kiếm Hiệp
 • Bàn Long – Ngã Cật Tây Hồng Thị - Truyện Kiếm Hiệp
 • Yến Thập Tam – Cổ Long - Truyện Kiếm Hiệp
 • Đấu Phá Thương Khung – Thiên Tàm Thổ Đậu - Truyện Kiếm Hiệp
 • Long Hổ Phong Vân – Cổ Long - Truyện Kiếm Hiệp
 • Ngọa Hổ Tàng Long – Vương Độ Lư - Truyện Kiếm Hiệp