Hiệp Khách Hành

Tác giả: Kim Dung

Mười tám năm một lần, Thưởng Thiện Phạt Ác Lệnh cùng thiệp mời của đảo Hiệp khách lại xuất hiện. Không ai biết đảo Hiệp khách ở đâu. Cũng không biết đảo chủ là ai. Chỉ biết người của đảo Hiệp khách võ công rất cao cường. Những kẻ kháng lại thiệp mời đều bị trừng phạt một cách thảm khốc. Những người phó hội thì biệt vô âm tín. Tính từ lần đầu tiên kể đã 36 năm trôi qua, tất cả tiền bối võ lâm nhận lời đến đảo Hiệp khách đều chưa thấy trở về, không biết sống chết ra sao.

Thiệp mời lần thứ 3 kể cũng đã sắp đến ngày hội ngộ võ lâm Trung nguyên. Trong khi đó, bí mật về đảo Hiệp khách cùng số phận các võ lâm cao thủ vẫn còn nằm trong bóng tối. Phải chăng võ lâm Trung nguyên đến hồi mạt vận?

  Sách nói khác:

 • Thần Điêu Hiệp Lữ – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Võ Lâm Ngũ Bá – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Thiên Long Bát Bộ – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Liên Thành Quyết – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Biên Thành Lãng Tử – Cổ Long - Truyện Kiếm Hiệp
 • Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm – Cổ Long - Truyện Kiếm Hiệp
 • Bích Huyết Kiếm – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Tuyết Sơn Phi Hồ – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Thần Mộ – Ngô Biến Quân - Truyện Kiếm Hiệp
 • Tiếu Ngạo Giang Hồ – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Bạch Mã Khiếu Tây Phong – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Uyên Ương Đao – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Ỷ Thiên Đồ Long Ký – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Anh Hùng Xạ Điêu – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Lộc Đỉnh Ký – Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
 • Bàn Long – Ngã Cật Tây Hồng Thị - Truyện Kiếm Hiệp
 • Yến Thập Tam – Cổ Long - Truyện Kiếm Hiệp
 • Đấu Phá Thương Khung – Thiên Tàm Thổ Đậu - Truyện Kiếm Hiệp
 • Long Hổ Phong Vân – Cổ Long - Truyện Kiếm Hiệp
 • Ngọa Hổ Tàng Long – Vương Độ Lư - Truyện Kiếm Hiệp