Chim Họa Mi Lại Hót – Trần Kim Trắc

Chim Họa Mi Lại Hót Tác giả: Trần Kim Trắc Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Đặng Võ Tuấn

Một Thiên Nằm Mộng – Nguyễn Ngọc Thuần

Một Thiên Nằm Mộng Tác giả: Nguyễn Ngọc Thuần Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành Giọng đọc: Liêm Xuyến

Mun Ơi Chạy Đi – Farnhammer Mai Clara

Mun Ơi Chạy Đi Tác giả: Farnhammer Mai Clara Nhà xuất bản Văn Hóa Văn Nghệ ấn hành Giọng đọc: Thanh Trúc

Lá Cờ Thêu 6 Chữ Vàng – Nguyễn Huy Tưởng

Lá Cờ Thêu 6 Chữ Vàng Tác giả: Nguyễn Huy Tưởng Nhà xuất bản Kim Đồng (Hà  Nội) ấn hành năm 1996 Giọng đọc: Đức Trọng

Mẹ Và Con Trai

Mẹ Và Con Trai  Tác giả: Nhiều tác giả NXB Trẻ ấn hành Giọng đọc: Hướng Dương

Tình Cha Ấm Áp – Nguyễn Viên Như

Tình Cha Ấm Áp Tác giả: Nguyễn Viên Như (biên soạn) Nhà xuất bản Thế Giới & cty Đinh Tỵ ấn hành Giọng đọc: Trung Kiên

Thơ Truyện Dành Cho Bé tập 1

Thơ Truyện Dành Cho Bé tập 1 Nhà xuất bản Giáo Dục Giọng đọc: Nguyễn Bảo Linh

Nhật Ký Sen Trắng – Cao Huy Thuần

Nhật Ký Sen Trắng  Tác giả: Cao Huy Thuần Nhà xuất bản Trẻ  Giọng đọc: Ngoc Hân

Cuộc Phiêu Lưu Kì Diệu Của Nils – Selma Lagerlof

Cuộc Phiêu Lưu Kì Diệu Của Nils  Tác giả: Selma Lagerlof Nhà xuất bản Trẻ  Giọng đọc: Ngọc Hân

Cánh Diều Mơ Ước – Kim Hài

Cánh Diều Mơ Ước  Tác giả: Kim Hài  Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Đỗ Trung Hậu

Huyền Thoại Mở Đất – Trần Hiền Ân

Huyền Thoại Mở Đất Tác giả: Trần Hiền Ân Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Trung Kiên

108 Truyện Đồng Thoại Hay Nhất Thế Giới – Vũ Bội Tuyền

108 Truyện Đồng Thoại Hay Nhất Thế Giới  Tác giả: Vũ Bội Tuyền  Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành Giọng đọc: Thanh Trúc

Chiếc Nhẫn Thần – Ngô Quang Vinh (tuyển chọn)

Chiếc Nhẫn Thần Tác giả: Ngô Quang Vinh (tuyển chọn) Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành Giọng đọc: Nam Dương

Người Anh Hùng Làng Dóng – Cao Quý Đình

Người Anh Hùng Làng Dóng  Tác giả: Cao Quý Đình Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Trung Nghị

Khúc Đồng Dao Lấm Láp – Cao Sơn

Khúc Đồng Dao Lấm Láp Tác giả: Cao Sơn Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành Giọng đọc: An Đồng