Tám điều cần biết – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 06/11/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6595,Tam-dieu-can-biet.tsph

Tám điều cần biết – Thích Nhật Từ
Đánh giá