Trang Chủ Danh mục Thích Quảng An

Danh mục: Thích Quảng An

Kinh Phật Răn Dạy Vắn Tắt

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Quảng An. Bản Việt dịch (2) của Thích Nguyên Lộc
Kinh Phật Thuyết Về Tám Điều Nuôi Lớn Công Đức

Kinh Phật Thuyết Về Tám Điều Nuôi Lớn Công Đức

Tống Pháp Hộ Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Quảng An

Thiện Ác Nghiệp Báo (Chư Kinh Yếu Tập)

Đường Đạo Thế tập. Bản Việt dịch của Thích Quảng An

Thiện ác nghiệp báo phần 32 – Linh Tinh

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XXX. LINH TINH Gồm mười ba phần: Lời dẫn, Oán khổ, Bát khổ, Trùng ngụ,...

Thiện ác nghiệp báo phần 31 – Tống Chung

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XXIX. TỐNG CHUNG Gồm chín phần: Lời dẫn, Xem bệnh, Chữa bệnh, Sắp đặt, Nhiếp...

Thiện ác nghiệp báo phần 30 – Địa Ngục

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XXVIII. ĐỊA NGỤC Gồm bảy phần: Lời dẫn, Tổng hợp các tên, Thụ quả báo,...

Thiện ác nghiệp báo phần 29 – Xem Tướng

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XXVII. XEM TƯỚNG Gồm ba phần: Lời dẫn, Xem tướng, Lòng tin.XXVII.1. Lời dẫn Phật pháp...

Thiện ác nghiệp báo phần 28 – Rượi Thịt

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XXVI. RƯỢU THỊT Gồm ba phần: Lời dẫn, Uống rượu, Ăn thịt.XXVI.1. Lời dẫn Uống rượu...

Thiện ác nghiệp báo phần 27 – Lười Biếng Và Kiêu Mạn

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XXV. LƯỜI BIẾNG VÀ KIÊU MẠN Gồm ba phần: Lời dẫn, Dẫn chứng, Lập chí.XXV.1....

Thiện ác nghiệp báo phần 26 – Dối Trá

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XXIV. DỐI TRÁ Gồm sáu phần: Lời dẫn, Giả làm thân gần, Dùng độc mưu...

Thiện ác nghiệp báo phần 25 – Mười Việc Ác

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XXIII. MƯỜI VIỆC ÁC Gồm mười phần: Sát sinh, Trộm cướp, Tà dâm, Nói dối,...

Thiện ác nghiệp báo phần 24 – Thọ Báo

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XXII. THỤ BÁO Gồm chín phần: Lời dẫn, Loại báo, Hiện báo, Sinh báo, Hậu...

Thiện ác nghiệp báo phần 23 – Tứ Sinh

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XXI. TỨ SINH Gồm sáu phần: Lời dẫn, Hội danh, Tương nhiếp, Ngũ sinh,...

Thiện ác nghiệp báo phần 22 – Dục Cái

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XX. DỤC CÁI Gồm ba phần: Lời dẫn, Năm dục, Năm triền cái.XX.1. Lời dẫn Xét...

Thiện ác nghiệp báo phần 21 – Nghiệp Nhân

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XIX. NGHIỆP NHÂN Gồm năm phần: Lời dẫn, Phát nghiệp, Hành vi tội, Hành vi...

Thiện ác nghiệp báo phần 20 – Lục Độ

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XVIII. LỤC ĐỘ XVIII.1. Bố thí Gồm có bảy phần: Lời dẫn, Bỏn xẻn và dối...

Bài mới