Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng Tưởng niệm Michael Jackson và Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, Chùa Linh Sơn Pháp Ấn, ngày 02/07/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4883,Toi-oi-dung-Tuyet-Vong.tsph