Gia đình con có phong tục của ông bà để lại. Ông bà mất, sau 3 ngày mở cửa mả và sắm lễ vật cúng gồm 1 con gà trống cho chạy quanh mả và đốt giấy tiền vàng bạc cho người mất mang theo. Cách làm này có đúng không ạ?

Trích từ bài giảng: Phật pháp vấn đáp 01 

Bài liên quan