Pháp thoại “Vô Ngã Giữa Đời Thường” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Hương Sơn (Nha Trang) ngày 21/03/2010 (06/02/Canh Dần)

Download MP3

Vô Ngã Giữa Đời Thường – Thích Phước Tiến
5 (100%) 2 vote[s]