Bài pháp thoại Ý Nghĩa Bài Sám Khánh Đản do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Quảng Sơn, Bình Thuận trong Khóa tu phật thất

Đánh giá