Chúng ta có thể can thiệp vào tiến trình tái sinh của người khác hay không? Mời quý vị cùng lắng nghe Thầy chia sẻ.

Trích trong bài giảng: Phật Pháp Vấn Đáp 08 

Bài liên quan