Thầy Nhật Từ giảng tại lễ khánh thành Chùa Long Hòa, Cao Lãnh, Đồng Tháp, ngày 30/10/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5221,Cong-duc-xay-chua.tsph

Công đức xây chùa – Thích Nhật Từ
Đánh giá