Bài pháp thoại Hương Sơn Pháp Đàm do giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại buổi chia sẻ phật pháp trong khóa tu bát quan trai

Đánh giá