“Biết lấy điều hổ thẹn để tự cấm ngăn mình, thế gian ít người làm được. Nhưng người đã làm được, họ khéo tránh điều khổ nhục như ngựa hay khéo tránh roi da” Kinh Pháp Cú – PHẨM ĐAO TRƯỢNG – Câu 143

?Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú Phẩm Đao Trượng (câu 141 đến 145)