Trong cuộc sống thật giả lẫn lộn này, nhiều người cho rằng nếu sống chân thật, nói lời chân thật sẽ thua thiệt. Có thể hiện tại chúng ta thấy là như vậy, nhưng người nói lời chân thật về lâu về dài sẽ giúp họ nhận được rất nhiều lợi ích cho bản thân. 

————

Trích bài giảng: 5 Nguyên Tắc Đạo Đức Của Người Phật Tử Tại Gia P4 Không Nói Dối

http://phatphapungdung.com/5-nguyen-tac-dao-duc-cua-nguoi-phat-tu-tai-gia-p4-khong-noi-doi-thay-thich-phuoc-tien-23249.html