Bài pháp âm Nuối Tiếc do TT giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Linh Sơn Pháp Ấn buổi chia sẻ phật pháp

Nuối Tiếc – Thích Thiện Thuận
Đánh giá