Pháp âm 5 Pháp Hành Đối Với Người Tu Tịnh Độ do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại Tiên Long Cổ Tự (H. Cái Bè – T. Đồng Tháp), ngày 28/06/2018

video