Pháp âm Pháp Hành Của Người Tu Tịnh Độ do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc – T. Đồng Tháp) ngày 19/10/2018

video