Pháp âm Bốn Điều Trọng Yếu Đối Với Người Tu Tịnh Độ do SC Thích Nữ Như Lan giảng tại Tịnh Xá Ngọc Mỹ (TP . Mỹ Tho – T. Tiền Giang), ngày 15/11/2017

Bài liên quan