Bài pháp thoại Những Điều Thiết Yếu Cho Người Tu Tịnh Độ do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Tiên Châu (X. An Bình – H. Long Hồ – T. Vĩnh Long), ngày 02/05/2018

video