Pháp âm Hạnh Nghiệp Của Người Tu Tịnh Độ do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Pháp Lạc (H. Cái Bè – T. Tiền Giang), ngày 16/10/2018

video