Pháp âm Kim Chỉ Nam Cho Người Tu Tịnh Độ được Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 20/08/2017

video