Pháp âm Tịnh Độ Thiết Yếu do SC Thích Nữ Như Lan giảng tại CHÙA LINH SƠN, (X. Mỹ Hiệp – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 13/09/2017

video