Bài pháp thoại Kiến Tạo Tịnh Độ Nhân Gian do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Vạn Hạnh (Phường Tân Quy Đông – TP. Sa Đéc – T. Đồng Tháp), ngày 27/01/2018

Bài liên quan