Bài pháp thoại Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 3 do thầy Thích Chân Tính thuyết giảng tại Chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn – TP.HCM) ngày 26-11-06 nhằm ngày 06/10/Bính Tuất

Bài liên quan