Bài giảng Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017: Câu Chuyện Của Mẹ. Thuyết giảng tại chùa Giác Hoa (X. Châu Hưng – H. Vĩnh Lợi – T. Bạc Liêu), ngày 02/07/2017

Bài liên quan