Bài pháp thoại “Chánh Tín Và Mê Tín” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Hào Quang (quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) vào ngày 15-05-2010 (02/04/Canh Dần)

Download MP3

Bài liên quan