Bài pháp thoại “Phóng Sanh – Cách Thức Ban Tặng Sự Sống” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại nhà hàng chay Mandala (110 Sương Nguyệt Ánh, quận 1, HCM) ngày 05/01/2013 (24/11/Nhâm Thìn)

video

Download MP3

Bài liên quan