Bài thuyết pháp “Sao Ai Nỡ Đành Quên” do giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Vĩnh Hiệp (Hậu Giang), ngày 12/09/2015

Download MP3

Bài liên quan