Pháp thoại “Tài Sản Là Của Năm Nhà” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Quang Minh (Hoa Kỳ) ngày 06/09/2008

Download MP3

Bài liên quan