Bài pháp thoại “Thuyết Luân Hồi Trong Phật Giáo” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Nam Thiên (Đăk Lăk) ngày 13/12/2008

video

Download MP3