Bài pháp thoại “Tình Người Tâm Phật” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Hội Phật Học Đuốc Tuệ (Hoa Kỳ), trong chuyến hoằng pháp trên đất Mỹ năm 2008

video

Download MP3