Bài thuyết pháp “Tu Thân Và Tu Tâm” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Bồ Đề Lan Nhã (quận 6, HCM) ngày 24/06/2013 (17/05/Quý Tỵ)

video

Download MP3

Bài liên quan