Pháp thoại Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 05: Xuống Giường Gieo Giống Từ Bi do Sư Cô Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 08/11/2017

Bài liên quan