Pháp âm Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 22: Ăn Cơm do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 24/01/2018

video

Bài liên quan