Pháp thoại Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 07 : Đi Ra Khỏi Phòng do SC Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 19/11/2017

Bài liên quan