Pháp thoại Xin Đừng Làm Cha Mẹ Khóc do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng tại CHÙA THIỀN QUANG (X. TânThanh – H. Cái Bè – T. Tiền Giang), ngày 11/07/2017

video