Kinh Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Trị Bệnh Hợp Dược

Đường Già Phạm Đạt Ma dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Bấy giờ Đức Phật bảo A Nan rằng:”Quán Thế Aâm Bồ Tát này đã nói Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Thần Chú chân thật không hư dối. Nếu có nhóm người đã cầu nguyện mà muốn thỉnh cầu Quán Thế Aâm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát thì lấy hương Chuyết Cụ La , chú vào 21 biến thiêu đốt thời Quán Thế Aâm Bồ Tát ắt liền đi đến (Hương Chuyết Cụ La là hương An Tất)

Nếu có người bị Hoạnh Quỷ (Quỷ ngang ngược) bám dính thì lấy Nhĩ Lý Tra Na thiêu đốt thành tro, hòa với bùn sạch, nặn làm hình Hoạnh Quỷ. Ở trước tượng Thiên Nhãn, lấy con dao bằng thép đã tôi luyện, chú vào 108 biến rồi chặt đứt thành từng đoạn , chặt đủ 108 đoạn. Liền xưng tên ấy sai khiến, sai khiến xong thì người bệnh khỏe lại chẳng bị Quỷ bám (Nhĩ Lý Tra Na là xương đầu của con mèo)

Nếu có người bị Cổ Độc gây hại thì lấy hương Kiếp Bố La hồ với hương Chuyết Cụ La đều bằng nhau. Dùng một đấu nước hoa trong giếng (Tỉnh Hoa Thủy) hồ với nhóm hương trên rồi chưng sắc còn nửa thăng, loai bỏ chất cặn lấy nước cốt. Ở trước tượng Thiên Nhãn chú vào 108 biến liền khỏi bệnh (Hương Kiếp Bố La la hương Long Não)

Nếu có người bị rắn, bò cạo độc ác cắn thì lấy mảng vụn lớn nhỏ của gừng già (Càn khương) chú vào bảy biến rồi đắp trên vết thương, lập tức trừ khỏi

Nếu có người bị ốn địch tà ác dùng lời tà cùng nhau mưu tính gây hại thì lấy đất sạch, hoặc miến hoặc sáp ong đã bỏ, làm hình tướng người ác ấy. Ở trước tượng Thiên Nhãn lấy con dao bằng thép đã tôi luyện , chú vào 108 biến, một lần Chú thì một lần chặt đứt, một lần xưng tên người ấy , thiêu đốt hết 108 đoạn. Người kia liền vui vẻ sửa thân, trân trọng yêu thương cung kính lẫn nhau không còn ốn ghét.

Nếu có người bị bệnh về mắt, con ngươi bị hư hoại. Hoặc bị mù lòa, đui tối, hoặc mắt bị trắng đục, mắt kéo màng đỏ không thấy ánh sáng. Lấy quả Ha Lê Lặc, quả Am Ma Lặc, quả Tỳ Hề Lặc . Ba loại ấy đều lấy một hạt giã nát cho chất dầu chảy xuống rồi sàng lọc đem mài. Lúc làm chỉ cần giữ cho sạch (tịnh hộ) đừng để phụ nữ mới sinh với loai chó nhìn thấy, trong miệng niệm Phật , đem hòa với Bạch Mật và nước cốt của sữa người rồi đắp trong mắt. Nước cốt của sữa người ấy phải là sữa của bà mẹ sinh con trai, hoặc sữa của con gái. Thành thuốc ấy, hòa xong thì quay lại ở trước tượng Thiên Nhãn chú vào 1008 biến. Cẩn thận tránh gió trong phòng thất, ngũ tân, các vật bất tịnh liền được con ngươi sáng lại , tràn đầy ánh sáng trong sạch

Nếu có người bị Ngược Quỷ (Quỷ gây bệnh sốt rét) gây bệnh thì lấy da của cọp, beo, chó sói…chú vào 21 biến rồi khốc trên thân liền khỏi bệnh. Da của sư tử là tối thượng.

Nếu có người bị rắn cắn, lấy ráy tai đóng kết của người bị cắn , chú vào 21 biến rồi bôi lên vết thương liền khỏi (Kết ninh là ráy tai kết bên trong lỗ tai, là phân của tai vậy)

Nếu có người bị chứng sốt rét ác tính nhập vào tim. mê man muốn chết. Lấy một viên chất nhựa của cây đào, lớn nhỏ cũng như trái đào thật lớn, đem hòa với một thăng nước sạch rồi chưng cất lấy nửa thăng, chú vào 7 biến rồi mau chóng cho uống hết liền khỏi bệnh. Thuốc ấy đừng để cho phụ nữ chưng cất, khi làm nên hộ giữ cho trong sạch. Phàm làm các thuốc chẳng cần người không có nghiệm

Nếu có người bị khí của Truyền Thi Quỷ ẩn nấp gây bệnh lâu dài. Lấy hương Chuyết Cụ La , chú vào 21 biến thiêu đốt rồi xông vào trong lỗ mũi. Lại lấy 7 viên như Thố Thất Đại, chú vào 14 biến rồi nuốt vào liền khỏi , cẩn thận tránh rượu thịt, ngũ tân với mắng chửi ác độc. Lại lấy Ma Na Thỉ La hòa với hạt cải trắng , ấn thành muối hột, chú vào 21 biến rồi thiêu đốt dưới giường của người bệnh. Thân của Quỷ gây bệnh ấy liền bị bức xé , Quỷ chạy ngược ra chẳng dám ở lại [Ma Na Thỉ La là Hùng Hồng. Bạch (Hạt cải trắng) là sự trong sạch, ấn thành muối hột là sự tốt đẹp]

Nếu có người bị chứng Thiên Phong, bại xụi một bên. Tai, mũi chẳng thông, tay chân chẳng tiện dùng. Lấy dầu bè, hương Mộc Nội chưng cất, chú vào 21 biến rồi xoa lau trên thân thì được khỏi hẳn bệnh. Lại lấy Ngưu Tô thuần chất, chú vào 21 biến rồi xoa trên thân thì bệnh sẽ lành.

Nếu có người nữ sinh sản khó. Lấy dầu mè , chú vào 21 biến rồi xoa trong rốn với ngọc môn (cửa mình) của sản phụ. Hoặc khiến nuốt vào sẽ sinh đẻ dễ dàng.

Nếu có người nữ mang thai mà đứa con bị chết trong bụng. Lấy một lượng lớn cỏ A Bà Mạt Lợi hòa với hai thăng nước chưng nấu loại bỏ cặn, lấy một thăng nước cốt, chú vào 21 biến rồi cho uống thì thai nhi liền xuất ra không có đau đớn. Nếu thai nhi chẳng ra, cũng uống thuốc này liền thốt ra khỏi bệnh (Cỏ A Bà Mạt Lợi là cỏ Ngưu Tất)

Nếu có người bị đau nhức tim chẳng thể chịu nổi, ấy là Đạo Thi Chú . Lấy hương Đỗ Lỗ như đầu vú thành một viên, chú vào 21 biến , nhấm trong miệng rồi giữ ở cổ họng, chẳng kể nhiều ít, xong khiến nhổ ra liền khỏi. Cẩn thận tránh ngũ tân, rượu thịt, vật có chất dầu, các vật bất tịnh với phòng nội (Đỗ Lỗ hương là Huân Lục hương)

Nếu có người bị lửa đốt thành nhọt. Lất Cồ Ma Di nóng, chú vào 14 biến rồi xoa trên nhọt liền khỏi (Cồ Ma Di là phân bò đen)

Nếu có người bị giun sâu cắn làm cho tim đau nhức. Lấy nửa thăng Cốt Lỗ Mạt Già , chú vào 21 biến rồi uống vào liền khỏi. Nếu bệnh nặng thì lấy một thăng ắt sâu trùng liền cuộn lại như sợi dây tuôn ra liền khỏi bệnh (Cốt Lỗ Mạt Già là phân ngựa trắng)

Nếu có người bị Hạ Sang. Đâm nghiền lá Lăng Tiêu lấy nước cốt, chú vào 21 biến , đêm nằm đắp trong mắt liền khỏi. Nếu cần dùng nước cốt của Bạch Mẫu Mã Thất , chú vào 21 biến, như trên liền khỏi bệnh (Cốt Lỗ Đát Khư là phân lừa mới)

Nếu có người bị bệnh đau nhức trong bụng. Lấy nước hoa trong giếng hòa với hai hạt muốt hột , chú vào 21 biến rồi uống nửa thăng liền khỏi bệnh.

Nếu có người bị bệnh mắt đỏ với trong mắt có thịt dư, mắt kéo màng. Đâm quết lá Xa Nhĩ lấy nước cốt, chú vào 7 biến rồi tẩm vào đồng tiền mới một đêm, xong chú vào 7 biến, đắp trong mắt liền khỏi (Lá Xa Nhĩ là lá Câu Kỷ)

Nếu có người sợ ban đêm, khiếp sợ chẳng yên, ra vào kinh hãi. Lấy chỉ trắng làm sợi dây, chú vào 21 biến, thắt 21 gút rồi buộc trên cổ liền trừ bỏ sợ hãi. Chẳng những chỉ trừ bỏ nỗi sợ cũng được sinh phước diệt tội, thọ mệnh lâu dài

Nếu có người ở trong nhà đột ngột khởi tai nạn. Lấy cành Thạch Lựu,chặt một ngàn đoạn (?1008 đoạn) , hai đầu thấm bơ, lạc. Mật. Một lần chú một lần thiêu đốt , hết 1008 biến thì tất cả tai nạn thảy đều trừ diệt. Cần yếu là làm ở trước tượng Thiên Nhãn

Nếu lấy Bạch Xương Bồ, chú vào 108 biến rồi buộc trên cánh tay phải thì được thắng ở tất cả chỗ nghe, luận nghị

Nếu lấy lá Xa Diệp hoặc chặt cành cây dài một thốn, hai đầu thấm Ngưu Tô, Bạch Mật, Ngưu Lạc . Một lần chú một lần thiêu đốt , hết 1008 đoạn. Một ngày riêng ba Thời, một Thời riêng 108 biến, mãn bảy ngày thì Chú Sư tự ngộ , biết thông suốt

Nếu có người muốn giáng phục các Đại Lực Quỷ Thần. Lấy hạt A Lợi Sắt Ca, chú vào 21 biến rồi thiêu đốt trong lửa, lại cần bơ, lạc , mật, cần yếu là làm ở trước tượng Bi (?Đại Bi) [Hạt A Lợi Sắt Ca là Mộc Hoạn Tử]

Nếu lấy một lượng lớn Hồ Lô Già Na bỏ trong bình Lưu Ly, đặt trước tượng Đại Bi , chú vào 1008 biến thì tất cả Trời, Rồng, Quỷ Thần, Người với Phi Nhân thảy đều vui vẻ (Hồ Lô Già Na là Ngưu Hồng)

Nếu có người bị gông cùm xiềng xích. Lấy Bạch Lĩnh Thất (?phân bồ câu trắng) , chú vào 108 biến rồi bôi ở trên bàn tay , xoa lên gông cùm xiềng xích tức tự giải thốt.

Nếu có vợ chồng bất hòa, dạng như nước với lửa. Lấy lông đuôi chim Uyên Ương , ở trước tượng Đại Bi, chú vào 1008 biến rồi đeo trên thân thì vợ chồng ấy liền trọn đời vui vẻ , yêu kính nhau

Nếu có người bị sâu trùng ăn ruộng lúa, cây mạ non với năm thứ trái cây. Lấy tro cát sạch, chú vào 1008 biến rồi vảy tán ở bốn bên ruộng thì sâu trùng lui tan. Nếu có các cây quả , kèm chú vào nước 108 biến cho đến 1008 biến, ruới vảy dính trên cây thì sâu trùng chẳng dám ăn gây hại quả trái.

Nếu có người gặp Quỷ bị cấm khẩu, nôn mửa chẳng biết, hình sắc sắp chết. Lấy mảnh vụn nhỏ của Hổ Phách, Ngọc… chú vào 108 biến, đem rượu khiến uống vào. Lại lấy nước cốt của Cốt Lỗ Vạn Dị , chú vào 14 biến khiến uống vào, lại lại tạo dựng Quỷ Thần trên trán người ấy , chú 1008 biến liền khỏi bệnh (Cốt Lỗ Vạn Dị là phân ngựa trắng)

Nếu có người bị nước nóng gây thương tích. Lấy tro cây hòa với nước , chú vào 21 biến làm bùn xoa trên vết thương, một ngày ba lần. Lại chú 21 biến vào Cồ Ma Di nóng xoa bôi trên vết thương liền khỏi.

Nếu có người ăn các súc sinh bị tai độc, tâm phiền muộn muốn chết. Lấy một thăng đất sạch hòa với ba thăng nước rồi nấu cất lấy một thăng nước cốt, chú vào 21 biến khiến uống vào liền khỏi.

Nếu có người bị các thũng (gân thịt sưng vù lên) ung nhọt. Đâm giã lá Vu Diệp hòa với rượu trong , chú vào 21 biến rồi xoa lên ung nhọt liền khỏi

Nếu có người bị ung nhọt ác nhập vào bụng muốn chết. Thiêu đốt Cồ Ma Di hòa với rượu , chú vào 21 biến rồi xoa trên ung nhọt, lại ra lệnh uống vào liền khỏi

Nếu có người mà mũi bị đổ máu cam nhiều muốn chết. Lấy Sinh Bồng Lai (?cỏ Bồng, cỏ Lai còn tươi) hòa với nước nấu cất lấy nước cốt, chẳng kể lớn nhỏ, chú vào 21 biến kiến nuốt vào liền lưu sinh (?khỏi bệnh)

Nếu có người bị kiết lỵ chảy máu. Lấy chất nhựa của quả đào lớn như hạt kê, chú vào 21 biến khiến nuốt vào liền khỏi bệnh

Nếu có người bị ho khan. Lấy một thăng Đào Tử Nhân hơ nóng trên lửa , hòa với Di Đường, chú vào 108 biến rồi mau khiến uống hết cho đến nên làm 12 lần như vậy thì bệnh liền khỏi

Nếu có người bị ngứa hậu môn. Lấy mảnh vụn nhỏ xíu của Thảo Triền La Quả hòa với đường, chú vào 108 biến rồi bôi lên hậu môn, một ngày ba lần liền khỏi bệnh (Thảo Triền La Quả là Thố Mịch Tử)

Nếu có người bị đại tiện chẳng thông. Lấy hai thăng Quỳ Tử hòa với bốn thăng nước , nấu cất lấy một thăng nước cốt, chú vào 21 biến cho uống nhiều lần liền đại tiện được.

Nếu có người đi tiểu tiện chẳng thông. Gạn lọc Cồ Ma Di lấy nước cốt, chú vào 21 biến khiến uống vào liền khỏi (Cồ Ma Di là phân của Độc Ngưu Tử)

Nếu có người đi tiểu tiện chẳng thông. Lấy bụi nhỏ trên cây đòn dông trong phòng , dùng ba ngón tay dúm lấy hòa với nước trong, chú vào 21 biến , uống vào thì khỏi bệnh.

Nếu có người đột nhiên đi tiểu tiện nhiều lần hoặc đi lắt nhắt chẳng kịp tính. Lấy một lượng rễ Quát Lâu hồ với ba thăng nước trong nấu cất , lọc lấy một nửa nước cốt, chú vào 21 biến hoặc 108 biến rồi mau cho uống liền khỏi.

Nếu có phụ nữ mang thai mà bị bệnh. Lấy năm thăng Tiểu Đậu sắc nấu còn ba thăng, đem một đấu nước trong sắc nấu lấy ba thăng nước cốt rồi chia làm hai cho uống liền khỏi bệnh, sinh sản an vui.

Nếu có phụ nữ bị nạn sinh con ngược, sắp chết thì lấy một thăng cỏ Bồng cỏ Lai, dùng ba thăng nước nấu lấy một thăng, chú vào 21 biến rồi khiến uống vào liền sinh dễ dàng không có bệnh.

Nếu có trẻ con bị Dạ Đề , ngủ chẳng yên thì viết chữ Quỷ (鬼) dưới con mắt của đứa trẻ ấy, chú vào 21 biến rồi thổi vào, liền ngủ yên

Nếu có trẻ con nổi mụt nhọt trên đầu. Lấy Cồ Ma Ma Giác Tai thiêu đốt thành bụi nhỏ hòa với Trư Thử , chú vào 21 biến rồi xoa trên mụn nhọt, liền khỏi bệnh (Bán Giác trung tử)

Nếu có trẻ con bị sưng lưỡi chẳng thể bú mớm thì lấy nước cốt của Đông Phương Thừa , chú vào 108 biến rồi xoa bôi lưỡi, lập tức khỏi ngay.

Nếu có trẻ con bị sinh mụn nhọt trong miệng chẳng thể ăn được thì lấy rễ Hồng Liên đảo quết, sàng sẩy cho rớt xuống rồi đem hòa với sữa của người mẹ sinh con trai, chú vào 21 biến rồi xoa bôi trên mụn nhọt, liền khỏi.

Bấy giờ Quán Thế Aâm Bồ Tát Ma Ha Tát bảo các Đại Chúng rằng:” Nếu vào lúc Đức Như Lai vào Bát Niết Bàn, ở đời Mạt Thế , chúng sinh tạo bồng khẩu (miệng như cỏ bồng) thì các bệnh tật ứng tại vô lượng. Chính vì thế cho nên nay Ta nói Liệu Trị cũng lại như thế.

Hoặc có hàng Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, kẻ trai lành, người nữ thiện … nếu hay thọ trì Pháp Liệu TRị này cứu khổ của chúng sinh. Nên biết đó tức là Hóa Thân của Ta, dùng Tâm Đại Bi cứu chúng sinh ắt Ta đến chốn ấy làm các Pháp khiến có thắng nghiệm, Người đó thọ trì Đại Bi Tâm, Tùy Tâm Tự Tại Đà La Ni Thần Diệu Chương Cú hay cứu khổ của Thế Gian. Người đó như Ta, không có khác với tân của Ta vậy.

Nếu có nam tử, nữ nhân tịnh tín có thể thọ trì Cứu Khổ Đà La Ni Chú đó , giữ Pháp che chắn của đời, tuy chữa các bệnh , vì dùng tâm Từ cho nên chí tâm ứng Chú 108 biến . Do sức của Quán Aâm nên không bị dính mắc

Nếu có chúng sinh hay trì Pháp của Ta thì người ấy ngay lúc mệnh chung thời Ta mau đến nghinh tiếp, dùng vô biên nhạc nương xe mây báu mau khiến vãng sinh về Thế Giới An Lạc, hóa sinh trong hoa sen, chẳng lâu sẽ thành Phật

Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen Quán Thế Aâm Bồ Tát rằng:”Lành thay ! Lành thay Đại Sĩ ! Như vậy ! Như vậy ! Như ông đã nói. Nếu có hành Thiện Sĩ, Thiện Nữ đem một phần thuốc bố thí cho người bị bệnh tật thì hiện tại được Phước diệt tội, ở đời sau được Phước Báo không tận, đời đời kiếp kiếp nhận thân không có bệnh, thọ các khoai lạc. Ở trong cõi người, trên Trời thọ các thắng lợi. Ở trong cõi người, trên Trời được thọ mệnh vô lượng, chẳng lâu sẽ đắc Đạo.

Bấy giờ Đại Chúng trong Hội, nhóm Bồ Tát Ma Ha Tát, Phạm, Thích, bốn vị Thiên Vương, Trời, Rồng, Dạ Xoa, Chư Thần, Quỷ Vương, Người, Phi Nhân…. Nghe điều Phật nói đều rất vui vẻ, tin nhận, đỉnh lễ , hồi hướng, phụng hành

  Xem thêm:

 • Kinh Nại Nữ Và Kỳ Bà - Kinh Tạng
 • Phật Nói Kinh Nhân Duyên Nại Nữ Và Kỳ Vực - Kinh Tạng
 • Vãng Sanh Tịnh Độ Cảm Hiện Điềm Lành - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 1 Đến Phẩm 10 - Kinh Tạng
 • Kinh Trường A-Hàm Phần 2 – HT Thích Tuệ Sĩ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 6 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Pháp Lược Tối Yếu Bí Mật Thứ Đệ Niệm Tụng Đô Biểu Như Ý Ma Ni Chuyển Luân Thánh Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 4 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Thi Ca La Việt Lạy Sáu Phương - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 41 Đến Phẩm 50 - Kinh Tạng
 • Kinh Lục Độ Tập - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 1 – HT Thích Thanh Từ dịch - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Tôn Thắng Phật Đỉnh Tu Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Tu Hành Bản Khởi - Kinh Tạng
 • Đại Đường Tây Vực Ký - Kinh Tạng
 • Kinh Trường A-Hàm Phần 1 – HT Thích Tuệ Sĩ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Vua Văn Ðà Kiệt - Kinh Tạng
 • Kinh Trường A-Hàm Phần 3 – HT Thích Tuệ Sĩ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 51 Đến Phẩm 60 - Kinh Tạng