Trang Chủ Danh mục Huyền Thanh

Danh mục: Huyền Thanh

kinh luat luan 8

Củ Lí Ca Long Vương Tượng Pháp

Khuyết danh, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 20

Kinh Bồ Tát Thanh Cảnh Quán Tự Tại Tâm Đà La Ni

Đường Bất Không Chú, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 35

Kinh Bồ Tát Thánh Đa La

Tống Pháp Hiền dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
phap bao 6

Chơn Ngôn Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng

Khuyết danh, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
phap bao 12

Chơn Ngôn Nghi Quỹ Thắng Sơ Du Già

Khuyết danh, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 28

Kinh Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Lạo Đà La Ni Thân

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
phap bao 15

Kinh Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Trị Bệnh Hợp Dược

Đường Già Phạm Đạt Ma dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 34

Kinh Chú Đà La Ni Kim Cang Bí Mật Thiện Môn

Thất dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 23

Kinh Chú Đà La Ni Ma Lợi Chi Thiên

Thất dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 10

Kinh Chú Lục Tự Đại Đà La Ni

Thất dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 20

Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chơn Thực

Đường Bát Nhã dịch, Bản Việt dịch của Vọng Chi - Huyền Thanh
kinh luat luan 21

Kinh Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni

Tống Pháp Thiên dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 35

Kinh Đà La Ni Bảo Sinh

Tống Thi Hộ dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
phap bao 7

Kinh Đà La Ni Bồ Tát Địa Tạng

Khuyết danh, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Thích Viên Đức
phap bao 13

Kinh Đà La Ni Bồ Tát Phổ Hiền

Tống Pháp Thiên dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 43

Kinh Đà La Ni Câu Lợi Già La Đại Long Thắng Phục Ngoại Đạo

Khuyết danh, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận, Bản Việt dịch (3) của Thích Viên Đức (Nguyễn Minh Tiến hiệu đính)
kinh luat luan 14

Kinh Đà La Ni Đại Hàn Lâm Thánh Nạn Nã

Tống Pháp Thiên dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 1

Kinh Đà La Ni Đại Thất Bảo

Thất dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 25

Kinh Đà La Ni Diên Thọ Diệu Môn

Tống Pháp Hiền dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 41

Kinh Đà La Ni Kim Cang Bí Mật Thiện Môn

Thất dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Xem Nhiều