Trang Chủ Danh mục Thích Nguyên Chơn

Danh mục: Thích Nguyên Chơn

phap bao 7

Kinh Chữa Bệnh Trĩ

Đường Nghĩa Tịnh dịch, Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận, Bản Việt dịch (2) của Thích Nguyên Chơn
phap bao 8

Kinh Năng Tịnh Nhất Thiết Nhãn Tật Bệnh Đà La Ni

Đường Bất Không dịch, Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn
kinh luat luan 29

Kinh Kim Quang Minh

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Nguyen Chơn
kinh luat luan 27

Kinh Sa Di La

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn
kinh luat luan 11

Tư Duy Lược Yếu Pháp

Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn
phap bao 9

Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Vãng Sanh Tịnh Độ Bản Duyên

Thất Dịch Nhơn Danh. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn
phap bao 10

Một Trăm Câu Hỏi Đáp Về Pháp Môn Niệm Phật

Thanh Ngộ Khai Trước. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn
phap bao 4

Tịnh Độ Cảnh Quán Yếu Môn

Nguyên Hoài Tắc thuật. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn
kinh luat luan 13

Ngữ Lục Thiền Sư Tào Sơn Bản Tịch

Nhật Bổn Huyền Khiết biên. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn
kinh luat luan 6

Sa Di Thập Giới Nghi Tắc

Tống Thi Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn
kinh luat luan 20

Kinh Giới Tiêu Tai – Thích Nguyên Chơn dịch

Ngô Chi Khiêm dịch. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn
kinh luat luan 21

Kinh Mục Liên Sở Vấn

Tống Pháp Thiên dịch. Bản Việt dịch của
kinh luat luan 34

Khuyên Dạy Các Vị Tỳ Kheo Mới Phải Nghiêm Trì Giới Luật

Đường Đạo Tuyên thuật. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn
kinh luat luan 43

Đại Tỳ Kheo Tam Thiên Oai Nghi (Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo)

Hán dịch: Hậu Hán, Tam tạng An Thế Cao người nước An Tức. Việt dịch: Tì-kheo Thích Nguyên Chơn
kinh luat luan 21

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức – Thích Nguyên Chơn dịch

Hán dịch: Đường Huyền Trang. Việt dịch: Thích Nguyên Chơn

Bài mới

Xem nhiều