Ý nghĩa vãng sanh

Ý nghĩa vãng sanh

Con người thì luôn bị bản năng dục vọng chi phối điều động, luôn bất an, bức xúc, từ chuyện làm ăn, tạo dựng địa vị xã hội cho...
Hộ niệm và khai thị cho người lâm chung

Hộ niệm và khai thị cho người lâm chung

Hộ niệm là trợ giúp cho một người được vãng sanh. Người hộ niệm cần phải biết rõ phương pháp cũng như đạo lý về vãng sanh thì mới...
Hỏi đáp trợ niệm khi lâm chung

Hỏi đáp trợ niệm khi lâm chung

Chương 1: Tầm quan trọng và ý nghĩa của việc trợ niệm 1-    Trợ niệm là gì? Tại sao phải trợ niệm? Những ai cần phải trợ niệm? Trợ niệm nghĩa là...
48 cách niệm Phật

48 cách niệm Phật

Phàm lúc xảy ra tai nạn, mà nhớ phát tâm niệm Phật, tất có kỳ ứng (ứng nghiệm lạ thường). Tuy rằng một nước có bị can qua hay...
Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness). Trong kinh A Di Đà, cũng như nguyện...
Tọa thiền niệm Phật

Tọa thiền niệm Phật

Trong bài tựa Phạm Võng, Bồ tát giới có dạy rằng: Sắc trẻ không dừng, dường như ngựa chạy Mạng thường vô thường, mau hơn nước dốc. Ngày nay dầu còn, khó...
Thiền Tịnh không hai

Thiền Tịnh không hai

Hiện pháp là những gì đang xảy ra bây giờ và  ngay ở đây. Lạc là hạnh phúc, và trú là an trú, là sống. Đây là giáo lý mà...
Hạnh nguyện của Phật A Di Đà

Hạnh nguyện của Phật A Di Đà

Theo lời dạy của Phật  Thích Ca, Đức Phật A Di  Đà đã thành Phật cách đây mười ức kiếp; hiện là giáo chủ cõi Cực lạc phía Tây thế...
Cảnh giới tịnh độ môi trường tu học hoàn hảo

Cảnh giới tịnh độ môi trường tu học hoàn hảo

 “Phật thì như thể mẹ cha Con mà nhớ mẹ, mẹ nào bỏ con” Từ xưa đến nay có hai quan điểm khác nhau về thế giới Tây phương Cực lạc...
Vị trí của Tịnh độ tông trong giáo pháp của Đức Phật

Vị trí của Tịnh độ tông trong giáo pháp của Đức Phật

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ nơi pháp thân mà thị hiện tám tướng thành đạo ở cõi Sa Đà, giảng kinh thuyết pháp trong 49 năm chỉ...
Con đường như thật

Con đường như thật

Tiểu Sử Tác giả: Ngài Sumedho tên thật là Robert Jackman sinh năm 1934 tại Seattle, Washington. Sau khi tốt nghiệp Ðại học, Ngài đi lính, làm một sĩ quan...
Truyền thống sinh động Thiền tập (Phần cuối)

Truyền thống sinh động Thiền tập (Phần cuối)

Những hơi thở có công năng chữa trị Phương pháp thực tập 12 hơi thở thuộc lĩnh vực chỉ 1.   Điều tức 2.  Điều thân 3.  Thân giác 4.  An tịnh thân hành 5.  Hỷ giác 6. ...
Truyền thống sinh động Thiền tập (P9)

Truyền thống sinh động Thiền tập (P9)

Khởi nguyên thiền tập Việt Nam Nhìn vào truyền thống sinh động thiền tập trong thời đại này, chúng ta thấy có hai văn kiện thiền học nổi bật vào...
Truyền thống sinh động Thiền tập (P8)

Truyền thống sinh động Thiền tập (P8)

Khởi nguyên thiền tập Trung HoaTHIỀN TỔ BỒ ĐỀ ĐẠT MA Ở Trung Quốc, vị tổ sư đầu tiên dạy thiền là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đến thế kỷ...
Truyền thống sinh động Thiền tập (P7)

Truyền thống sinh động Thiền tập (P7)

Ba trung tâm Phật giáo đời HánNGUỒN GỐC ĐẠO BỤT TẠI VIỆT NAM Trong khoảng từ thế kỷ đầu trước Chúa Kitô giáng sinh, cho đến thế kỷ thứ Nhất...
Truyền thống sinh động Thiền tập (P6)

Truyền thống sinh động Thiền tập (P6)

Phân phái sau ngày Bụt nhập diệt Khoảng 140 năm sau ngày đức Thế Tôn nhập diệt thì giáo đoàn của ngài chia ra làm hai nhánh. Một phái gọi...

Bài mới