Đường Xưa Mây Trắng – Thích Nhất Hạnh

Đường Xưa Mây Trắng Tác giả: Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Đường Xưa Mây Trắng là cuốn sách kể chuyện đời đức Phật Thích Ca qua con mắt của...

Giận – Thích Nhất Hạnh

Giận - HT Thích Nhất Hạnh Tác giả: Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh Khi ta giận, khi một ai đó làm cho ta giận, ta phải trở về với thân tâm và chăm...

Tuyết Giữa Mùa Hè

Tuyết Giữa Mùa Hè  Tác giả: Thiền Sư Sayadaw U Jotika Nhu cầu diễn đạt tâm mình thật là mạnh mẽ. Nó rất quan trọng đối với sự phát triển tâm...

Kinh Địa Tạng – HT Thích Trí Tịnh

Kinh Địa Tạng - HT Thích Trí Tịnh Tác giả: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Trình bày: Tâm Từ

Khi Hồng Hạc Bay Về – HT Thích Huyền Diệu

Khi Hồng Hạc Bay Về Tác giả: HT Thích Huyền Diệu " Khi hồng hạc bay về... và phép mầu nhiệm". Hy vọng qua bài đọc Khi Hồng Hạc Quay Về...

Minh Triết Trong Đời Sống

Minh Triết Trong Đời Sống Tác giả: Dịch Giả Nguyên Phong Darshani Deane là một diễn giả nổi tiếng, đã giúp đỡ rất nhiều người trên phương diện tâm linh. Buổi...

Hạnh Phúc Mộng Và Thực – Thích Nhất Hạnh

Hạnh Phúc Mộng Và Thực Tác giả: HT Thích Nhất Hạnh Theo truyền thống đạo Bụt Đại thừa, ta thường gọi tâm là đất. Tâm của chúng ta có nhiều tác...

Tam Thừa Phật Giáo và Truyền Thừa Tinh Túy

Tam Thừa Phật Giáo và Truyền Thừa Tinh Túy Tác giả: Jigme Pema Nyinjadh Truyền thừa Khamtrul được hoằng truyền từ thế kỹ XVI đến nay đã sang tới đời thứ...

Đức Phật Đã Dạy Những Gì

Đức Phật Đã Dạy Những Gì Tác giả: Thích Nữ Trí Hải Quyển sách này viết cho giới trí thức Âu Mỹ, một giới trí thức có một bối cảnh khoa học...

Quên Đi Quá Khứ Sống Đời Hiện Tại – Lama Surya Das

Quên Đi Quá Khứ Sống Đời Hiện Tại Tác giả: Lama Surya Das Bệnh tật, khổ đau, chết chóc, chiến tranh, thiên tai ... Ngày càng bột phát dữ dội và không...

Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa

Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải - HT Thích Thiện Hoa Tác giả: Hòa thượng Thích Thiện Hoa Diễn đọc: Kim Phượng, Huy Hồ, Nguyễn Đông

An Lạc Từng Bước Chân – Thích Nhất Hạnh

An Lạc Từng Bước Chân - HT Thích Nhất Hạnh Tác giả: Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh Cuốn sách An lạc từng bước chân có thể được xem như tiếng chuông...

An Lạc Từ Tâm – HT Thích Thánh Nghiêm

An Lạc Từ Tâm - HT Thích Thánh Nghiêm Tác giả: Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Con người có thể hạnh phúc tươi vui, không chút phiền não mãi được không?...

Vô Ngã Là Niết Bàn – HT Thích Thiện Siêu

Vô Ngã Là Niết Bàn - HT Thích Thiện Siêu Tác giả: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Trải qua nhiều năm giảng dạy Phật pháp cho Tăng ni cố đô Huế,...

Nghe nhiều