Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh

47680

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh

Hán Dịch: Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Diễn đọc: Kim Phượng, Thy Mai, Bích Ngọc, Nguyễn Đông, Thùy Anh, Ngọc Mỹ, Hùng Thanh