Tuyển tập thơ Tế Hanh

Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành năm 2005 

Giọng đọc: Hồng Hà 

  Sách nói khác:

 • Tuyển tập thơ Tố Hữu - Thơ
 • Tuyển tập thơ Tú Xương - Thơ
 • Tuyển tập thơ Hàn Mặc Tử - Thơ
 • Tuyển tập thơ Thế Lữ - Thơ
 • Tuyển tập thơ Bích Khê - Thơ
 • Tuyển tập thơ Hồ Dzếnh - Thơ
 • Tuyển tập thơ Quang Dũng - Thơ
 • Tuyển tập thơ Lưu Quang Vũ - Thơ
 • Tuyển tập thơ Chế Lan Viên - Thơ
 • Tuyển tập thơ Nguyễn Bính - Thơ
 • Tuyển tập thơ Xuân Quỳnh - Thơ
 • Tuyển tập thơ Xuân Diệu - Thơ
 • Tuyển tập thơ Huy Cận - Thơ
 • Tuyển tập thơ Nguyễn Khuyến - Thơ
 • Tuyển tập thơ Lưu Trọng Lư - Thơ
 • Thả Một Bè Lau – Thích Nhất Hạnh - ThơTổng Hợp Phật Pháp
 • Hạt Bụi Thơ Bầu Trời Thơ – Nguyễn Thái Dương - Thơ
 • Chiêu hồn thập loại chúng sinh – Nguyễn Du - Thơ
 • Điêu Tàn tác phẩm và dư luận – Chế Lan Viên - Thơ
 • Lời Hoa – TT. Thích Chân Tính - Thơ