Tuyển tập thơ Chế Lan Viên

633

Tuyển tập thơ Chế Lan Viên 

Nhà xuất bản Văn Học Hà Nội ấn hành 1985 

Giọng đọc: Hướng Dương